Lawyers Across Borders.

Lawyers Across Borders staat voor juridische ondersteuning aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. We geven onafhankelijk juridisch advies aan Nederlanders die vastzitten in het buitenland. Ons team bestaat uit gespecialiseerde strafrechtadvocaten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Door ruime ervaring wereldwijd beschikt Lawyers Across Borders over een groot internationaal netwerk van advocaten die lokaal bijstand kunnen verlenen en met wie wij kunnen samenwerken voor een goed resultaat.

De advocaten die werkzaam zijn bij Lawyers Across Borders mogen niet zelfstandig als advocaat optreden in het buitenland. Een Nederlandse gedetineerde zal dan ook altijd een lokale advocaat nodig hebben.

Het Ministerie van Buitenlandse zaken verleent subsidie voor onder andere de juridische ondersteuning van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Onze Stichting ontvangt subsidie voor de juridische ondersteuning die wordt verleend. Hulp van Lawyers Across Borders is kosteloos.

Het Ministerie van Buitenlandse zaken maakt bij detentie in het buitenland onderscheid tussen landen waar extra zorg nodig is (de zorglanden) en landen waar dat minder het geval is (de niet-zorglanden). Stichting Lawyers Across Borders richt zich speciaal op juridische ondersteuning van Nederlandse gedetineerden in die zogenoemde niet-zorglanden in Europa ( dat is in Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, en Zwitserland). Buiten Europa geven we ondersteuning in de Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, Australië en Canada.

In de overige landen verlenen wij geen bijstand. Indien u in in Singapore, Japan of een zorgland in detentie bent geraakt verwijzen we u voor verdere hulp graag door naar de stichting Dutch & Detained.

We kunnen u onder andere helpen met het benaderen van een geschikte lokale advocaat, vragen beantwoorden over het verloop van uw strafprocedure, ondersteuning bieden bij uw strafproces en het begeleiden van uw WETS-/WOTS-verzoek. Mocht dit nodig zijn dan zullen wij diplomatiek onderhandelen en contacten leggen met betrokken instanties, zowel in Nederland als lokaal.

Gevangenschap in het buitenland | Lawyers Across Borders

Het bestuur van de stichting lawyers Across Borders wordt gevormd door Robert Malewicz en Robbert Jonk.

Robert Malewicz studeerde strafrecht aan de Universiteit Leiden en Boston. Na zijn studie werkte hij in Brazilie waar hij als jurist verbonden was aan een advocatenkantoor in Belo Horizonte. Na een periode als docent Strafrecht verbonden te zijn geweest aan de vakgroep strafrecht van de Universiteit Leiden, maakte hij de overstap naar de strafrechtadvocatuur.

Sinds 2002 werkt hij als strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten waar hij regelmatig optreedt in grote en complexe strafzaken. Hij is gespecialiseerd in internationaal strafrecht. Hij spreekt Engels, Duits en Portugees. Zijn ruime expertise zet hij nu ook in bij de advisering van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Robert Malewicz is tevens voorzitter van de stichting Lawyers Across Borders.

Robbert Jonk is sinds 2004 strafrechtadvocaat waarbij hij onder meer is gespecialiseerd in uit- en overleveringsrecht en grensoverschrijdende strafzaken. Zijn jarenlange ervaring en expertise zet hij nu ook in bij juridisch advies en de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Robbert Jonk is als secretaris en penningmeester verbonden aan het bestuur van Lawyers Across Borders.

Lawyers across borders.

Wat doen we.

Wij geven onafhankelijke, juridische ondersteuning aan Nederlanders die in het buitenland vast zitten. Een team van acht gespecialiseerde advocaten staat klaar om u te helpen met alle juridische problemen die samenhangen met uw buitenlandse detentie. Wij werken intensief samen met uw lokale advocaat. Indien nodig helpen we u bij het vinden van een goede advocaat die uw rechten kan waarborgen.

Wij richten ons speciaal op juridische ondersteuning van Nederlandse gedetineerden in de zogenoemde niet-zorglanden in Europa, maar ook in de Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, Australië, Singapore en Canada. Zie de brochure ‘Gearresteerd-in-het-buitenland’ voor meer informatie en een compleet landenoverzicht.

Gevangenis | Lawyers Across Borders

Lawyers Across Borders kan u onder meer helpen met.

  • Indien nodig zoeken naar geschikte advocaat
  • Ondersteuning van lokale advocaat
  • Uitleg over het verloop van uw buitenlandse strafzaak
  • Juridische ondersteuning en advies bij klachten over uw buitenlandse detentie
  • Begeleiding en advies bij WETS- of WOTS-verzoeken
  • Het verschaffen van juridische informatie aan de gedetineerde en diens achterblijvers
  • Contact en overleg met diverse Nederlandse partijen die onder meer werkzaam zijn op het terrein van gedetineerdenbegeleiding in het buitenland (denk hierbij onder meer aan Bureau Buitenland van de Reclassering, Ministerie van Justitie en Veiligheid (afdeling IOS en AIRS), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Het Openbaar Ministerie, Stichting Epafras)

Voor het aanvragen van juridische ondersteuning van Lawyers Across Borders is het van belang dat door de Nederlandse gedetineerde een aanvraagformulier wordt ingevuld. Pas na ontvangst van het ingevulde formulier vindt een beoordeling plaats of, en zo ja, op welke manier wij een gedetineerde kunnen ondersteunen.  

Let op! Het formulier dient te worden geprint, ingevuld en ondertekend door de Nederlandse gedetineerde.  Het formulier kan vervolgens per e-mail of per post worden verzonden naar:

Lawyers Across Borders
Van der Helstplein 3
1072 PH Amsterdam

of

info@lawyersacrossborders.nl  

Of klik hieronder voor het formulier.

Onze advocaten.

Robert Malewicz
Robert Malewicz
Robbert Jonk
Robbert Jonk
Sabine Pijl
Sabine Pijl
Sarah Linck
Sarah Linck
Sophie Hof
Sophie Hof
Aimée Timorason
Aimée Timorason
Nola Delsing
Nola Delsing
Yardèn Nieboer
Yardèn Nieboer

Neem direct contact op.